قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه به تو گمان نيك برد با نيكويى در كار گمان وى را راست دار [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت