قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند متعال در يكي از كتاب هايش چنين نازل كرده است : «بنده ام ! به حقّ خودم سوگند كه من دوستدارت هستم . پس به حقّ خودم بر تو، سوگندت مي دهم كه مرا دوست بدار» . [إرشاد القلوب]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت