پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  آيا سند 2030 کان لم يکن شد؟!
اگر واقعا سند 2030 کان لم يکن است، پس چرا اسمي از ابطال آن در مصوبه شورا وجود ندارد؟ اگر بجاي دولت حسن روحاني، دولت احمدي نژاد سند 2030 را امضاء کرده بود، علي لاريجاني و برخي از اعضاء شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سينه چاک مي زدند و فرياد واسلاما سرمي دادند؟!
  آثار عظيم تقويت توان دفاعي جمهوري اسلامي
در آيه 60 سوره انفال آمده: هرچه در توان داريد براى رويارويى با دشمن تجاوزكار از نيرو و مركب‏هاى آماده فراهم سازيد.مفسرين نيرو را به دو دسته نيروي سخت و نرم تقسيم کرده اند:نيروي سخت؛« ابزار جنگ »و« نيروهاي ورزيده و جنگاور»و نيروي نرم که الگوي فکري، اتحاد، اعتماد به خدا ولاش و كوشش در راه کسب رضايت الهي است.
  نصيحتي به وزير محترم ارشاد اسلامي
به وزير محترم ارشاد!: آيات ربّنا درقرآن زياد است و هم آدمهاي خوش صدايي ازمداحان محترم سوگلي که بتوانند «آيات باهرات»را«نسبت به مقارنات»طوري تلاوت کنند که هيچ چيزي«تحت الشعاع»چيز ديگر قرار نگيرد.چه اصراري است فقط ربّنا باصداي يک خواننده خاص پخش شود؟ اين همه ايشان خوانده، بگذاريد چندسال هم ديگران بخوانند.
  ريش بزک کرده و پوزخند شيطان!!
2 سال از سخنان هوشمندانه رهبر معظم انقلاب مي گذرد و روحاني براي ايجاد مسرت بيشتر در آمريکا بخشي از فرصتهاي نظام اسلامي را به بزک کردن ريش خود و برجام مي پردازد!و آنچنان سرمست اين دو گرديده، که تحريمهاي آمريکا را نمي بيند! هيچ تيم و هيئتي براي رصد برجام در خصوص تحريمهاي مختلف آمريکا عليه کشورمان وجود ندارد،.
  صله رحم و تکريم خويشاوندان
اگر چه ماه رمضان ماه همه برکت ها و بخشش ها است، ماه دق الباب کردن خانه اي است که صاحب آن مالک تمام کون و مکان است اما اين وسعت از بخشش و کرامت تا بدان حدي است که خودت بر سر بنشيني و از آن بهره بري و هستند کساني که دق الباب نمي کنند، بر سر سفره برکت الهي نمي نشينند.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003