محمد - پيام دوستان ?RSS=0 محمد - پيام دوستان fa ParsiBlog.com RSS Generator Wed, 21 Feb 2018 00:16:07 GMT محمد ادعاي ارضي تروريست ها نسبت به خاک آذربايجان در کتب درسي کشف شده از تروريست ها در عفرين، استان هاي آذربايجان غربي و بخشي از استان آذربايجان شرقي به عنوان خاک کردستان نشان داده شده اند! @ElNews http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960853/ <span class="mb">ادعاي ارضي تروريست ها نسبت به خاک آذربايجان در کتب درسي کشف شده از تروريست ها در عفرين، استان هاي آذربايجان غربي و بخشي از استان آذربايجان شرقي به عنوان خاک کردستان نشان داده شده اند! @ElNews</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960853.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960853.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 16:49:00 GMT طاهر فر، کارگردان تبريزي: خواندنِ شاهنامه توسط همسر ستارخان توهين به شعور ببينده است. منطق حکم ميکند همسر ستارخان، باياتي يا اشعار نباتي و فضولي بخواند. @ElNews http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960852/ <span class="mb">طاهر فر، کارگردان تبريزي: خواندنِ شاهنامه توسط همسر ستارخان توهين به شعور ببينده است. منطق حکم ميکند همسر ستارخان، باياتي يا اشعار نباتي و فضولي بخواند. @ElNews</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960852.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960852.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 16:49:00 GMT مديريت بحران در ايران #طنز @AkhbareFori http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960759/ <span class="mb">مديريت بحران در ايران #طنز @AkhbareFori</span> Tue, 20 Feb 2018 16:08:00 GMT فوران کوه آتشفشاني سينابوگ در اندونزي و تلاش يک شهروند محلي براي عکاسي از صحنه‌هاي خارق‌العاده ايجاد شده YolPress.ir @yolpress http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960758/ <span class="mb">فوران کوه آتشفشاني سينابوگ در اندونزي و تلاش يک شهروند محلي براي عکاسي از صحنه‌هاي خارق‌العاده ايجاد شده YolPress.ir @yolpress</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960758.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960758.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 20 Feb 2018 16:07:00 GMT ‌ دراويش گنابادي چه اعتقادي دارند؟ دراويش گنابادي پيروان يک مکتب تصوف به نام سلسله نعمت اللهي گنابادي هستند که مقر آنها در شهر بيدختِ گناباد است و به همين علت آنها را دراويش گنابادي خطاب مي کنند. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=58048 مطالب مرتبط: شهادت سه نيروي انتظامي به دست دراويش گنابادي فيلم (بخوانيد) #جامعه #گنابادي يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960755/ <span class="mb">‌ دراويش گنابادي چه اعتقادي دارند؟ دراويش گنابادي پيروان يک مکتب تصوف به نام سلسله نعمت اللهي گنابادي هستند که مقر آنها در شهر بيدختِ گناباد است و به همين علت آنها را دراويش گنابادي خطاب مي کنند. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=58048 مطالب مرتبط: شهادت سه نيروي انتظامي به دست دراويش گنابادي فيلم (بخوانيد) #جامعه #گنابادي يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA</span> Tue, 20 Feb 2018 16:05:00 GMT ما مي توانيم خيلي چيز ها را به آدم هاي اطراف مان هديه کنيم مثل عشق، لذت و محبت. اما لياقت داشتنشان را نمي توانيم به آنها بدهيم. #ژواکيم_ماريا_ماشادو_آسيس | @nabzeshear http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11940418/ <span class="mb">ما مي توانيم خيلي چيز ها را به آدم هاي اطراف مان هديه کنيم مثل عشق، لذت و محبت. اما لياقت داشتنشان را نمي توانيم به آنها بدهيم. #ژواکيم_ماريا_ماشادو_آسيس | @nabzeshear</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11940418.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11940418.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Tue, 06 Feb 2018 15:59:00 GMT ‌ اعتراض نواده‌ي سردار ملي به سريال ستارخان سامي سردار ملي، نواده ستارخان در يادداشتي، به تحريفات صورت گرفته در سريال ستارخان از جمله انتخاب اسامي اشخاص، شاهنامه‌خواني همسر ستارخان، انعکاس نادرست از رفتار و شجاعت ستارخان و ... اعتراض کرد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57816 مطالب مرتبط: تاريخ‌ساز کارتوني توسط کارگردان “ستارخان” (بخوانيد) توهين عميق‌تر به شعور بيننده اين است که در منزل ستارخان، همسرش شاهنامه مي‌خواند (بخوانيد) ستارخان، سريال دهه فجر شبکه يک سيما شد (بخوانيد) #فرهنگ #ستارخان يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11955940/ <span class="mb">‌ اعتراض نواده‌ي سردار ملي به سريال ستارخان سامي سردار ملي، نواده ستارخان در يادداشتي، به تحريفات صورت گرفته در سريال ستارخان از جمله انتخاب اسامي اشخاص، شاهنامه‌خواني همسر ستارخان، انعکاس نادرست از رفتار و شجاعت ستارخان و ... اعتراض کرد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57816 مطالب مرتبط: تاريخ‌ساز کارتوني توسط کارگردان “ستارخان” (بخوانيد) توهين عميق‌تر به شعور بيننده اين است که در منزل ستارخان، همسرش شاهنامه مي‌خواند (بخوانيد) ستارخان، سريال دهه فجر شبکه يک سيما شد (بخوانيد) #فرهنگ #ستارخان يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA</span> Fri, 16 Feb 2018 15:03:00 GMT ‌ تفاهم‌نامه مشترک گردشگري سلامت بين دانشگاه‌ علوم‌پزشکي اورميه و ارزروم ترکيه رئيس دانشگاه علوم‌پزشکي اورميه گفت: تفاهم‌نامه مشترک گردشگري سلامت بين دانشگاه‌ علوم‌پزشکي اورميه و ارزروم ترکيه منعقد شد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57826 #دانشگاه #علم_فناوري_و_سلامت #گردشگري يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11955939/ <span class="mb">‌ تفاهم‌نامه مشترک گردشگري سلامت بين دانشگاه‌ علوم‌پزشکي اورميه و ارزروم ترکيه رئيس دانشگاه علوم‌پزشکي اورميه گفت: تفاهم‌نامه مشترک گردشگري سلامت بين دانشگاه‌ علوم‌پزشکي اورميه و ارزروم ترکيه منعقد شد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57826 #دانشگاه #علم_فناوري_و_سلامت #گردشگري يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA</span> Fri, 16 Feb 2018 15:03:00 GMT ‌ توهين کنندگان به اقوام بايد اخراج شوند عکس دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام طي توئيتي خواستار اخراج توهين کنندگان به اقوام از دستگاه‌هاي تبليغاتي کشور شد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57887 مطالب مرتبط: نقش بارزاني و اربيل در اغتشاشات ايران (بخوانيد) محسن رضايي: بارزاني کودتا کرد (بخوانيد) “بارزاني فکري به حال تروريست‌ها نکند عمليات انهدامي انجام مي‌دهيم” (بخوانيد) #سياست يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11958498/ <span class="mb">‌ توهين کنندگان به اقوام بايد اخراج شوند عکس دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام طي توئيتي خواستار اخراج توهين کنندگان به اقوام از دستگاه‌هاي تبليغاتي کشور شد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57887 مطالب مرتبط: نقش بارزاني و اربيل در اغتشاشات ايران (بخوانيد) محسن رضايي: بارزاني کودتا کرد (بخوانيد) “بارزاني فکري به حال تروريست‌ها نکند عمليات انهدامي انجام مي‌دهيم” (بخوانيد) #سياست يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA</span> Sun, 18 Feb 2018 02:40:00 GMT کانديدا شدن اعضاي داعش براي انتخابات پارلمان عراق منابعي در عراق از کانديداتوري چند تن از اعضاي گروه تروريستي داعش براي انتخابات پارلماني در اي https://goo.gl/kZ36eb @sputnik_ir http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960037/ <span class="mb">کانديدا شدن اعضاي داعش براي انتخابات پارلمان عراق منابعي در عراق از کانديداتوري چند تن از اعضاي گروه تروريستي داعش براي انتخابات پارلماني در اي https://goo.gl/kZ36eb @sputnik_ir</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960037.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960037.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 19 Feb 2018 15:22:00 GMT ‌ قاضي‌پور: پژاک و کومله جوانان ما را به شهادت رسانده‌اند نماينده اورميه در تذکري خواستار برخورد با گروهک‌هاي تروريستي پژاک، کومله و طرفداران آنان شد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57994 مطالب مرتبط: احتمال استيضاح”آخوندي”پس از بررسي لايحه بودجه سال (بخوانيد) به ميهمانان اجازه نمي‌دهيم در مورد ترکيب جمعيتي اورميه پايشان را از گليمشان دراز کنند (بخوانيد) شکست سنگين پرچم سفيدها در روز نخست عمليات در «طوزخورماتو» (بخوانيد) #جامعه #سياست #پژاک #قاضي_پور #کومله يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960039/ <span class="mb">‌ قاضي‌پور: پژاک و کومله جوانان ما را به شهادت رسانده‌اند نماينده اورميه در تذکري خواستار برخورد با گروهک‌هاي تروريستي پژاک، کومله و طرفداران آنان شد. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57994 مطالب مرتبط: احتمال استيضاح”آخوندي”پس از بررسي لايحه بودجه سال (بخوانيد) به ميهمانان اجازه نمي‌دهيم در مورد ترکيب جمعيتي اورميه پايشان را از گليمشان دراز کنند (بخوانيد) شکست سنگين پرچم سفيدها در روز نخست عمليات در «طوزخورماتو» (بخوانيد) #جامعه #سياست #پژاک #قاضي_پور #کومله يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA</span> Mon, 19 Feb 2018 15:23:00 GMT ‌ شما ترک‌ها همين که نفس مي کشيد کافيست… مسئولان نمايشگاه کتاب در شهر قم، انتشارات ساوالان ايگيدلري را با وجود تائيد نهايي، به جهت داشتن کتاب‌هاي تورکي به الفاظ توهين‌آميز "برو بابا شما نه حق نوشتن داريد نه حق حرف زدن، همين که نفس مي کشيد کافيست..."، مانع از حضور در نمايشگاه شدند. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57986 مطالب مرتبط: توهين‌هاي قوميتي و ضرب و شتم تماشاگران تيراختور (بخوانيد) آشنايي با انتشارات ساوالان ايگيدلري (ناشر کتب فرهنگي و ادبي ترکي در ايران) (بخوانيد) #فرهنگ يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960041/ <span class="mb">‌ شما ترک‌ها همين که نفس مي کشيد کافيست… مسئولان نمايشگاه کتاب در شهر قم، انتشارات ساوالان ايگيدلري را با وجود تائيد نهايي، به جهت داشتن کتاب‌هاي تورکي به الفاظ توهين‌آميز &quot;برو بابا شما نه حق نوشتن داريد نه حق حرف زدن، همين که نفس مي کشيد کافيست...&quot;، مانع از حضور در نمايشگاه شدند. متن کامل خبر را در وب‌سايت يول‌پرس بخوانيد. (کليک کنيد) http://yolpress.ir/?p=57986 مطالب مرتبط: توهين‌هاي قوميتي و ضرب و شتم تماشاگران تيراختور (بخوانيد) آشنايي با انتشارات ساوالان ايگيدلري (ناشر کتب فرهنگي و ادبي ترکي در ايران) (بخوانيد) #فرهنگ يول‌پرس | راه آگاهي و تفکر https://telegram.me/joinchat/BoB6XzwzCjqUZz7Hz2XnWA</span> Mon, 19 Feb 2018 15:24:00 GMT سفر بيش از ميليون ايراني به کشور همسايه جدول ادامه خبر در لينک زير: http://yolpress.ir/?p=57976 YolPress.ir @yolpress http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11960045/ <span class="mb">سفر بيش از ميليون ايراني به کشور همسايه جدول ادامه خبر در لينک زير: http://yolpress.ir/?p=57976 YolPress.ir @yolpress</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960045.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11960045.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 19 Feb 2018 15:34:00 GMT دعوت علي دايي به تيم ستارگان جهان در فروردين در دو بازي با هدف صلح‌طلبانه در کنار بزرگان فوتبال همچون کارلوس پويول، رونالدينيو برزيلي، سيدورف و ديگر ستارگان پا به توپ مي شود @azarbayjanma http://rs272.parsiblog.com/Feeds/11958495/ <span class="mb">دعوت علي دايي به تيم ستارگان جهان در فروردين در دو بازي با هدف صلح‌طلبانه در کنار بزرگان فوتبال همچون کارلوس پويول، رونالدينيو برزيلي، سيدورف و ديگر ستارگان پا به توپ مي شود @azarbayjanma</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11958495.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/46076/11958495.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Sun, 18 Feb 2018 02:37:00 GMT زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد زخمي که حيله بر جگر اعتماد زد #محمدعلي_بهمني | @nabzeshear http://taghanak.parsiblog.com/Feeds/11959803/ <span class="mb">زخم آن چنان بزن که به رستم شغاد زد زخمي که حيله بر جگر اعتماد زد #محمدعلي_بهمني | @nabzeshear</span><br ms1="http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11959803.jpg"><div class='w3-display-container'><img src='http://www.parsiblog.com/TelFiles/164412/11959803.jpg' class='mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small' onload='Img(event);' onerror='Img(event);'><div class='w3-display-bottomright w3-theme pointer' style='padding: 0 9px;display:none;''><i class='fa fa-search-plus'></i></div></div> Mon, 19 Feb 2018 10:50:00 GMT